spinner
By using this website, you agree to the use of cookies, which help us provide better services. More info
 

Eva Složková

Added: 1.10.2020

Predaj 3 izbový byt - Bratislava | Ružinov
Váž. vedenie a kolegovia Delta Property,

moja úcta a úprimné poďakovanie patrí v Delta Property všetkým, s ktorými som sa s radosťou a dôverou na pozitívne odporučenie priateľky stretla:
pánu Michalovi Jančimu za ochotné a ústretové prijatie spolupráce i za jasné, presné, vecné, a výstižné podávanie potrebných informácií, pani Rebeke v spolupráci s pánom gotografom za famózne fotky bytu, ktoré vzbudili veľký záujem...
osobitne vyjadrujem poďakovanie pánu Martinovi Zvokenskému. Je veľký profesionál s veľkým srdcom, skvele odprezentoval byt, skvele pracoval s klientmi a dohodol a zrealizoval skvelý predaj.
Vysoko oceňujem jeho schopnosť slušnej, pokojnej, ústretovej komunikácie, dokázal s prehľadom a taktne riešiť aj zdanlivo komplikované situácie. Navyše vedel podať aj odborné rady, ktoré mi pomohli pri kúpe nového bytu. Rovnako si vážim i jeho spoľahlivosť, dochvíľnosť, pracovitosť, schopnosť presne a načas vybaviť úradné záležitosti, empatiu, ochotu výsť v ústety, ochotu pomôcť i jeho zmysel pre humor.
S predajom bytu som spokojná do najvyššej možnej miery, je to Vaša top profesionálna a top ľudská zásluha, pán Martin Zvolenský, ďakujem Vám.
Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sa podieľali na predaji bytu na Cyrilovej 3 a prajem vám všetkým v Delta Property veľa veľa úspechov, zdravia, šťastia...
a nech vám slniečko stále svieti, s pozdravom Eva Složková